Hermes Şems Denge Enerjisi Uygulayıcılık Eğitimi

Hermes Şems Denge Enerjisi

Hermes Şems Denge Enerjisi,

Yalçın Akengin ( Hermes Şems ) tarafından ortaya çıkarılmış bir teknik ve kanaldır. Bu tamamen Türkiye orijinli bir tekniktir… Enerjinin frekansı çok yüksektir. Bedendeki en derin katmanlara kadar işler ve temizler…

Yalçın Akengin ( Hermes Şems ) 29 Ekim 2004 Ruhsal yolculuğuna çıkmış ve ustası öğretmeni olmadan kendi çabalarıyla kendini bulmuş ve uyanışını gerçekleştirmiştir…

Bugüne kadar 15.000 geçmiş bireysel terapilerde bulunup Resetlemeyi keşfetmiştir…Bu enerji spiral olup bedeni baştan aşağıya tarayıp bütünsel bir şifa gerçekleştirir…
Enerji zeki olup beden de her nerede ne gibi tıkanıklıklar varsa oraları temizler ve şifalandırır…
Şifalar da asla temas yoktur.

Yalçın Akengin bu seyri esnasında şahit olduğu bir şeyi keşfetmiştir.Bu da bedendeki bütün rahatsızlıkların sebebinin dolu bir zihin olduğudur, yani zihin doluysa siz bedeni iyileştirseniz bile o tekrar bedenin başka bir yerinde aynı hastalığı tekrar yaratır… Aynı zamanda blokajlarla kapanmış bedenin ışığı kapanır bu da itiş gücü oluşturup çekim gücünü kaybettirir.
O zaman bolluk ve bereket akışı durur…
Bundan dolayı da vesveseli zihni boşaltmak öncelikli gelir…

Dolu Zihin: Geleceğe karşı endişe kaygı- Sevgisizlik- Güvensizlik- Korkular- Hayal kırıklıkları ile doludur…

RESETLEME İÇERİĞİ

Ruhsal ve bedensel tüm rahatsızlıkların kaynağına inip dip temizlik yapılması ;

1- Bilinçaltının- Öfke ve Korkuların boşaltımı…Vesveseli zihinlerin boşaltımı. Bendendeki tüm olumsuz duygu ve düşüncelerden özgürleştirme.
2- DNA aktivasyonu
3- Esaretteki VİCDAN’ın açığa çıkarılması ( ÖZ ile buluşma)
4- Geçmiş yaşamlardan bugüne dek var olan olumsuz kayıtların silinmesi.
5- Bütün bedenin duygusal boşaltımı.
6- Çakra ve meridyenlerin temizlenip DENGEye alınması. Beden enerji giriş – çıkışlarının dengeye alınması ve bütünsel şifa sağlanması.
7- Kronik ve akut rahatsızlıkların şifası.
Beden enerji giriş çıkışlarının dengeye alınması ve bütünsel şifa sağlanması

Hermes Şems Denge Enerjisiyle
Obsesyon’da % 100 ‘e yakın geri dönüşümler
Kireçlenmelerde %100 dönüşümler
Boyun- Bel Fıtığı
Nodüller
Tümörler
Miyomlar
Lezyonlar
gastro sistem vb …şifalanmalar gerçekleşmektedir .

Terapilerle;
Mevcut olan rahatsızlıkların altında yatan nedenler ortaya çıkarılıp, fiziksel, ruhsal yönden rahatlama sağlanır.
Kişi özgürleşir, negatif enerjilerden etkilenmeyecek bir hale gelir.
Büyük bir ölçüde rahatlar ve kendisini huzurlu hisseder.
Bir dönüşüm gerçekleşir. Tedavi sağlanır .

Bu şifa gerçekleşirken Uyuşma- Karıncalanma- Basınç- Çekilme- Soğuk veya Sıcak Enerji hissedilir…
Şakaklar Sıkışır- Göğüste ağır bir basınç oluşur vb. bunlar bu şifanın içinde vardır…

NOT : Alınan ve uygulanan bireysel şifa terapileri her türlü tıbbi tedaviyle birlikte devam edebilir.
(Şifalanma ve süresiyle ilgili her hangi bir garanti verilmediği gibi mucizevi şifalar da gerçekleşmektedir..)

HERMES ŞEMS DENGE ENERJİSİ® UYGULAYICILIK EĞİTİMİ

Hermes Şems Denge Enerjisiyle Resetleme (sıfırlama) :
Bedendeki tüm olumsuz duygu ve düşüncelerin boşalımı ile bedenin dengeye girmesi.
Dengeye giren bedenin kendini toparlayıp meridyenlerin ( Yaşamsal Enerji akışını sağlayan kanalların) düzenli çalışmasıyla şifalanması.
Dolu Zihinlerin Boşaltılıp Enerjisel Blokajların Kaldırılması :
Zihnimiz bir kayıt diski gibidir . Yaşantılarımız boyunca gördüğümüz, duyduğumuz, deneyimlediğimiz, tanık olduğumuz tüm kayıtlar oradadır. Diskte nelerin yüklü olduğunu tek tek bilmemiz imkansız. Çünkü oldukça geniş bir hafıza programına sahibiz. Hayatımıza bu kayıtlarla şekil veririz. Ancak bu kayıtların olumsuzu kendi önümüzü tıkamamızı ruhsal ve bedensel olarak hasta olmamızı sağlar..

Kalp Mühürlerinin Kırılması:
Yine zihinde kayıtlı olan beklentili ilişki anlayışı, kendimize olan inanç ve sevgi yetersizliğinden doğan hayal kırıklıkları, travmalar duygularımızı kapatmamızı ve aynı şekilde hasta olmamızı sağlar.
Yani bedensel enerji blokajlarının kırılmasıyla dengenin sağlanması bedenimizin enerji giriş kanalları (çakra ve meridyenler) vardır. Bedendeki olumsuz duygu ve düşünceler bu kanalları tıkamaktadır. Böylece beden dengeden çıkıp hastalıklara sebep olmaktadır. Uygulanan teknikle kanal üzerindeki tüm (blokajlar) açılır.
Enerjisel blokajlar kırılıp denge sağlandıktan sonra beden kendini toparlayıp kaynaktan aktarılan şifa enerjisiyle bütünsel şifa gerçekleşir.

Kişi, HERMES ŞEMS DENGE ENERJİSİ® UYGULAYICILIK EĞİTİMİ sonrasında bu şifalanma tekniğine uyumlanarak hem kendi üzerinde, hem de bireyler üzerinde etkili bir
şekilde terapi uygulayarak yukarıdaki dönüşümleri gerçekleştirebilir.