Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koçluğu
Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koçluğu nedir?

Öğrenci Koçluğu; Öğrencinin istediği hedefe ulaşmasını engelleyen tüm nedenleri ortadan kaldırırken aynı zamanda da öğrencinin tüm potansiyelini ortaya çıkaran değişim ve gelişim programıdır.

Bize göre öğrencilik; insanın aldığı ilk nefesle başlayan ve son nefesle sonlanan kendini tanıma, potansiyelini ortaya çıkarma, kullanma, geliştirme ve kendini gerçekleştirme sürecidir.

Öğrenci; ailesinden, yaşadığı çevreden, öğretmeninden, medyadan, vs. aldığı ve kendisine ait olmayan zararlı duygu, düşünce ve davranış kalıpları nedeniyle kendisini gerçekleştirme fırsatını doğuştan kaybetmiş gibidir.

Şimdi öğrenci olduğunuz dönemleri ve eğitim hayatınızı düşünün. Kendi potansiyelinizi ortaya çıkarmanız ve sizi mutlu eden yaşama amacınız konusunda size ne kadar yardımcı oldu. Kendinizi gerçekleştirmenize ne kadar katkı sağladı? Bir düşünün!

Evet şimdi çocuğunuzun değişim ve gelişimini destekleyerek başarısının ve mutluluğunun mimarı olmak istiyorsanız. Öğrenci koçluğu sizin ve çocuğunuzun için büyük bir fırsat olacaktır.

Öğrenci Koçluğundaki Çalışmalardan Bazıları;

Öğrenciyi yavaşlatan ve durduran duygu, düşünce ve davranışların ortadan kaldırılması
Sevmediği derslerin sevdirilmesi
Kötü alışkanlıklar ve bağımlılıklardan kurtulması
Motivasyon değerlerinin belirlenmesi ve arttırılması
Çoklu zeka türünün belirlenmesi, kullanımı ve gelişim programının hazırlanması
Zeka tipine uygun alan ve meslek gruplarının belirlenmesi
Öğrenme dilinin belirlenmesi
Öğrenme diline uygun ders çalışma programının hazırlanması ve geliştirilmesi
Etkili ders çalışma becerisi kazandırma
Öğrenmeme bahanelerini ortadan kaldırma çalışması
Motivasyonun arttırılması
Fiziksel ve zihinsel bağımlılıklardan kurtulma
Konsantre olma
Doğru beslenme programı hazırlama
Pozitif düşünme ve zihnin korunması
Biyolojik saatin yeniden ayarlanması
Hayatı ve kendini sorgulama becerisi
Öğrenci koçluğunda vizyonumuzÖğrencinin özel ve akademik hayatındaki potansiyelini maximum seviyede kullanarak yaşam amacı doğrultusunda kendisini gerçekleştirerek mutlu ve başarılı olmasına yardımcı olmaktır.

Öğrenci Koçluğu misyonumuz

Aile- öğrenci- okul ve çevre faktörleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi ve düzenlenmesi, öğrenci merkezli bir ilişkinin oluşturulması, öğrencinin hedeflerine doğru ilerlerken tüm mazeretlerin ortadan kaldırılmasını sağlamaktır. Hazırlanan programın uygulanması sırasında okul-aile ve çevrenin bu sürece dahil edilmesi için gerekli eğitimin, bilgilendirmenin ve takibin yapılması harici görevlerimizdir.

Bütün veliler çocuğunun Mutluluk ve Başarısının Mimarıdır. Peki siz depremlere dayanıklı dev bir gökdelen mi? İnşa ediyorsunuz. Yoksa en ufak sarsıntıda çatırdayan ve yerle bir olan derme çatma bir barakamı? Her iki durumda da eser sizin eseriniz olacaktır. Bunu bir düşünün.

Mesleğiniz, konumuz, yaşınız veya hayalleriniz ne olursa olsun, tüm bu açıklamalarla beraber öğrenci koçluğu alıp almayacağınızı bilmiyoruz. Alacak olursanız, sizin ve çocuğunuzun hayatındaki değişimi ve gelişimi gerçekleştirmenin hazzını yaşayacağınızı artık biliyorsunuz.

 

 

 

 

Seans almak için bizimle iletişime geçiniz.